Waarom nu investeren in vastgoed?

21 juli 2020
Posted in nieuws
21 juli 2020 Kim Snijders

Waarom nu investeren in vastgoed?

Investeren in vastgoed is in België de afgelopen 5 decennia erg interessant geweest.

Daar zijn verschillende redenen voor.

Investeren in vastgoed is een kubus met heel wat verschillende zijden. Wie wil investeren in vastgoed bekijkt die best met een rationele blik en houdt in de gaten hoe die parameters het rendement van de investering beïnvloeden.

Er zijn dus meerdere goede antwoorden op de vraag waarom je zou investeren in vastgoed.

Zowel op korte termijn als lange termijn heeft investeren in vastgoed een aantal voordelen.

1. Huurinkomsten

Investeren in vastgoed vraagt een langetermijnvisie, maar dat wil niet zeggen weg dat alle rendement pas over enkele jaren wordt gegenereerd. Je hoeft immers niet te wachten.

Wie investeert in vastgoed dat hij kan verhuren (opbrengsteigendom) die ontvangt maandelijkse huurinkomsten. Deze huurinkomsten zijn een aardige aanvulling van het maandelijkse inkomen van de investeerder.

Deze maandelijkse huurinkomsten kun je gebruiken om de hypothecaire lening grotendeels mee af te bouwen.

We zien ook dat gepensioneerden de huurinkomsten gebruiken om de levensstandaard op peil te houden.

2. Meerwaarde bij verkoop

Verkoop je het vastgoed na bijv. 10 jaar dan krijg je er allicht meer voor dan je destijds hebt betaald. Dat is de meerwaarde bij een verkoop.

Of er een meerwaarde is en hoe groot die is, dat kan niemand met zekerheid zeggen. Je kan wel kijken naar de evolutie van afgelopen decennia (zie grafiek onder) en op zoek gaan naar tendenzen die in toekomst belangrijk zullen worden en een mogelijke invloed kunnen hebben op de prijs van vastgoed in België.

Wie terugblikt die ziet dat de prijzen van vastgoed de afgelopen 50 jaar sterk zijn gestegen. Kortom, vastgoed is een investering die erg interessant is geweest, maar dat wil niet zeggen dat elke investering in vastgoed garant staat voor een meerwaarde bij verkoop.

Voorzichtigheid is geboden wanneer je de meerwaarde bij verkoop over pakweg 10 jaar wil inschatten. Gelukkig zijn er op dit moment verschillende parameters waar je rekening mee kunt houden die een potentiële meerwaarde gunstig kunnen beïnvloeden.

De algemene regel is hier: zorg er voor dat het vastgoed op een goede locatie ligt waar je duurzaam kan investeren. Lees hier meer over hoe de locatie het succes van je investering bepaalt.

3. Stabiliteit in volatiele tijden

Een investering in vastgoed biedt stabiliteit in tijden van crisis.

Een financiële crisis, een pandemie die over de wereld trekt… Het zijn momenten waarbij er heel wat volatiliteit in de financiële markten is. Ook vastgoed in België is daar niet immuun voor, maar de impact is tot nog toe erg beperkt gebleven.

Uit data blijkt dat vastgoed in België een stabiele en veilige investering is geweest.

 


In tijden van crisis bleek de impact op de vastgoedprijzen beperkt. Begin jaren ’80 is er een prijsdaling bij de prijs van de woninghuizen. En een tweede terugval was er tijdens de financiële crisis in 2009, maar – in tegenstelling tot begin jaren ’80 – was dit een kleine terugval die het jaar daarop al ruimschoots hersteld was. (Bron: Statbel – Verkoop van onroerende goederen per gewest volgens aard op het Kadastrale Plan)

Eenzelfde evolutie zien we bij de verkoopprijzen van appartementen in België, al zijn er daar quasi geen prijsdalingen te zien.

4. Bescherming tegen inflatie

Wanneer de rente op het spaarboekje lager is dan de inflatie, dan wordt je spaargeld elk jaar minder waard.

Wat is inflatie? “In een markteconomie kunnen de prijzen van goederen en diensten altijd veranderen. Sommige prijzen stijgen, andere prijzen dalen. Men spreekt van inflatie bij een brede stijging van de prijzen van goederen en diensten, en dus niet wanneer alleen maar afzonderlijke producten in prijs stijgen. Door inflatie kun je dus voor €1 minder kopen. Of anders gezegd: bij inflatie is een euro minder waard dan ervoor.” (Bron: ECB)

Inflatie is per definitie niet slecht, maar in het huidige klimaat knaagt het wel aan je spaargeld op een spaarboekje want de inflatie is hoger dan de rente die je op je spaarboekje krijgt.

Een investering in een opbrengsteigendom levert twee types van rendement op. Onmiddellijke huurinkomsten en een potentiële meerwaarde bij verkoop. Als je beide rendementen in rekening neemt, dan behaalt een investering in vastgoed een realistisch (!) nettorendement van 3,5%. Dat is ruimschoots meer dan de rente op je spaarboekje anno 2020 en meer dan de inflatie op dit moment (juli 2020). Doordat je de huurinkomsten kan indexeren, vormen ze al een eerste buffer tegen de inflatie.

Mocht de inflatie bovendien nog verder toenemen – geen absurd idee bij internationale financiële markten waar de Europese Centrale Bank miljarden inpompt – dan is de kans reëel dat prijzen van vastgoed significant mee stijgen.

5. Lage rentevoeten

Dankzij de lage rentevoeten kun je momenteel erg goedkoop geld lenen.

Elk nadeel heeft een voordeel… De rente die je op je spaarboekje krijgt, is laag, maar dat geldt ook voor de rentevoeten van de hypothecaire leningen. Momenteel is de verwachting dat de rentevoeten ook in de toekomst nog laag zullen blijven.

Het zorgt ervoor dat lenen voor een investering in vastgoed interessant wordt.

Goed om in het achterhoofd te houden: zelfs als je over het volledige vermogen beschikt om je investering in een keer te financieren, kan het interessant zijn om alsnog een hypothecaire lening aan te gaan. Hierdoor maak je gebruik van het hefboomeffect waardoor het rendement op je eigen inbreng aanzienlijk kan toenemen.

Lees hier meer over hoe een hypothecaire lening het hefboomeffect in werking zet.

Wat elke investeerder weet, maar je niet (per se) vertelt: het hefboomeffect

6. Vermijd de meest voorkomende fouten: kies de juiste locatie

Niet elke investering in vastgoed is een garantie op een goed rendement. Door je goed te informeren kun je de meest voorkomende fouten vermijden.

Een veel gehoorde vastgoedwijsheid zegt dat voor een investering in vastgoed er maar 3 zaken belangrijk zijn: locatie, locatie en locatie. Uiteraard zijn er ook andere parameters die een grote invloed kunnen hebben, maar de juiste locatie is toch een van de hoekstenen van een slimme investering.

Lees hier over hoe de locatie mee het succes van een investering in vastgoed bepaalt.

Zo bepaalt de locatie het succes van investeren in vastgoed

Spoiler alert: zorg ervoor dat je duurzaam investeert in kwaliteitsvol vastgoed op een toplocatie!

7. Vermijd de meest voorkomende fouten: kies het juiste type vastgoed

Niet alleen waar je investeert, maar ook waarin je investeert, heeft een belangrijke impact.

Er zijn verschillende manieren van investeren in vastgoed. Dat kan gaan van investeren in vastgoedvennootschappen op de beurs en garageboxen, tot compacte woonunits.

Lees hier meer over hoe je met een beperkt budget kan investeren in vastgoed.

Hoe investeren in vastgoed met weinig geld?

Goed om weten: een compacte woonunit is een erg veelzijdige investering en biedt heel wat voordelen.

Lees hier meer over waarom investeren in een studio of compacte woonunit?

Waarom investeren in een studio of compacte woonunit? 7 goede redenen!

8. Vermijd de meest voorkomende fouten: Ken het juiste rendement

In advertenties wordt er vaak gegoocheld met rendementen van 8% of meer. Dat zijn bruto-rendementen en geven je daardoor niet het juiste beeld van wat je als investeerder netto overhoudt.

Mits de juiste keuze en een voorzichtige prognose is een nettorendement op vastgoed van 3,5% haalbaar.

Wie ervoor kiest om met een hypothecaire lening zijn investering deels te financieren, die kan het rendement op eigen middelen wél significant laten toenemen.

Bij Syus is “netto” écht netto, dankzij onze 3 unieke garanties: 5 jaar verhuurgarantie, 5 jaar volledig beheer en een helder zicht op uw nettorendement!

Lees hier meer over onze 3 unieke garanties.

 

Slim investeren in vastgoed met een beperkt budget?

Dat kan! Om te investeren in vastgoed heb je geen honderdduizenden euro’s nodig.

Wie beschikt over een vermogen van 60.000 euro en een investeringshorizon van minstens 5 jaar die kan al met succes investeren in vastgoed dankzij de 3 unieke garanties van Syus.

  1. Optimale verhuur garantie: Syus garandeert de eerste drie jaar van jouw investering dat jouw huuropbrengst elke maand stipt wordt gestort, zelfs in het geval van leegstand of wanbetaling.
  2. Compleet beheer zonder zorgen: je hoeft je geen zorgen te maken over lopende kosten, zowel privatief als gemeenschappelijk. De eerste drie jaar van jouw investering zorgt Syus voor het all-in beheer van jouw vastgoed.
  3. Helder zicht op netto rendement: bij Syus is netto écht netto, en staat duurzaam rendement centraal.

Lees meer over onze 3 unieke garanties voor een zorgeloze investering in vastgoed.

Starten met investeren in vastgoed? Neem contact op!

Slim investeren in vastgoed kan je voor meerdere jaren een stabiel rendement opleveren.

Beschik je over een vermogen van 60.000 euro en een investeringshorizon van minstens 5 jaar, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Plan hier meteen jouw gratis adviesgesprek.

Gratis adviesgesprek

Beantwoord: de 12 meest gestelde vragen over investeren in vastgoed!

Wil je meer weten over investeren in vastgoed, bekijk dan hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

 

, , , ,

Neem contact met ons op!

Elke klant heeft z’n eigen verhaal. Daarom luisteren we bij Syus aandachtig naar uw objectieven en verwachtingen. Na analyse leggen we u een onderbouwd investeringsplan voor, op maat van uw persoonlijke situatie.