Hoe bepaal je het jaarlijks rendement van je investering in vastgoed?

26 juli 2020
Posted in nieuws
26 juli 2020 Kim Snijders

Hoe bepaal je het jaarlijks rendement van je investering in vastgoed?

De voornaamste reden om te investeren in vastgoed is het rendement.

Hoe bereken je het jaarlijkse rendement van een investering in vastgoed, en met welke parameters moet je rekening houden?

Een investering in vastgoed kan meerdere vormen van rendement hebben.

De meest gekende vormen van rendement zijn:

1. Inkomsten op korte termijn
Wie investeert in vastgoed en het meteen verhuurt, die ontvangt maandelijks de huurinkomsten die de huurders betalen.

2. Inkomsten op lange termijn
Wie slim investeert in vastgoed, die investeert in kwaliteitsvol vastgoed op een toplocatie.

Hierdoor neemt de kans toe dat er bij de verkoop van het vastgoed ook een meerwaarde wordt gerealiseerd. De meerwaarde is het positieve verschil tussen de aankoopprijs van het vastgoed en de verkoopprijs na bijvoorbeeld 10 jaar.

De prijzen van woningen en appartementen zijn in België afgelopen vijf decennia fors gestegen. Wie afgelopen periode heeft geïnvesteerd in vastgoed heeft daardoor allicht zeer mooie meerwaardes kunnen realiseren.

Maar dat de prijzen aan dat tempo blijven stijgen, is weinig waarschijnlijk.

In onderstaande berekening bekijken we het jaarlijkse rendement van de investering. We houden veiligheidshalve geen rekening met de verkoop van het vastgoed en de potentiële meerwaarde die daarop gerealiseerd wordt.

Goed om te weten: niet elke vorm van ‘rendement’ laat zich in een spreadsheet samenvatten.

Een investering in vastgoed kan een goede vorm van bescherming tegen inflatie zijn. Hoe groot die bescherming is, is op voorhand moeilijk te berekenen. Ook minder cijfermatige ‘onderdelen’ van een investering in vastgoed – zoals een goede nachtrust  – zijn waardevol. ‘Zorgeloos investeren’ staat niet in de spreadsheet, maar er is wel een oplossing voor, namelijk de 3 unieke garanties van Syus.

Hoe bereken je het jaarlijkse rendement van je investering?

Voor een goede berekening van het jaarlijkse rendement brengen we eerst het volledige kostenplaatje in kaart. Dit bedraagt de totale aankoopsom. Daarna lijsten we de jaarlijkse inkomsten op. Het rendement bekom je door je jaarlijkse inkomsten te delen door de totale aankoopsom.

1. Aankoop investering

Dit omvat de aankoop van het vastgoed zelf.

In ons voorbeeld bedraagt de aankoop van het vastgoed 186.000 euro.

2. Kosten bij de aankoop

Bij de aankoop van vastgoed komen er naast het bedrag voor het pand zelf, ook nog een aantal extra kosten bij.

2.1. Registratierechten

Als je een woning, een appartement of een bouwgrond koopt, dan betaal je op de aankoopsom het verkooprecht (registratiebelasting). (Bron: Vlaanderen.be)

Het verkooprecht is verschuldigd in het Gewest waar het verkochte goed is gelegen.

In Vlaanderen bedraagt de registratiebelasting 10% als ondermeer de eigenaar van het nieuwe vastgoed al vastgoed bezit. Meer info over de voorwaarden krijg je op de website van Notaris.be

In ons voorbeeld bedragen de registratierechten 18.100 euro.

2.2. Notariskosten

Om een verkoop wettelijk te bezegelen is er een notariële akte nodig. Elke verkoop van vastgoed dient dus geregistreerd te worden bij de notaris. De notaris doet daarvoor het nodige onderzoek, giet de verkoopovereenkomst in een akte. Daarna zal hij beide partijen uitnodigen om de akte te verlijden: dat wil zeggen dat de notaris de akte samen met de koper en de verkoper voorleest en laat ondertekenen. (Bron: Belgium.be)

Voor deze notariële akte vraagt de notaris een ereloon. Het ereloon van de notaris is door de overheid vastgelegd: dat wil zeggen dat de notaris niets meer of minder mag vragen. (Bron: Notaris.be) Op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat kan je ook zelf de kosten laten berekenen.

In ons voorbeeld bedragen de notariskosten 3.500 euro.

2.3. Aandeel in de basisakte

Wie investeert in een compacte woonunit zoals een studio, studentenkamer of appartement, investeert in 1 unit van een gebouw. Je stapt dan in een gedwongen mede-eigendom.

De basisakte bevat de beschrijving van de eigendom met de gemeenschappelijke en privatieve delen. Een basisakte moet in een notariële akte opgesteld worden. Deze akte regelt voornamelijk de eigendomsrechten van de mede-eigenaars, het “zakelijk” aspect.

In de basisakte moet eveneens een gemotiveerd verslag van een notaris, een landmeter- een architect of een makelaar worden opgenomen. Daarin wordt rekening gehouden met de ligging, de bestemming en de netto-vloeroppervlakte van de privatieve gedeelten. (Bron: Notaris.be)

In ons voorbeeld bedraagt het aandeel in de basisakte 450 euro.

4. Aansluitingen nutsvoorziening

Elke unit dient ook aangesloten te worden op de nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit.

In ons voorbeeld bedraagt de kost hiervoor 375 euro.

De totale aankoopsom

Door zowel de aankoopsom als de bijkomende kosten in rekening te brengen bedraagt in ons voorbeeld de totale aankoopsom van een compacte woonunit van 200.000 euro daardoor 208.425 euro.

 

Inkomsten

Wie slim investeert, heeft in ons voorbeeld een kwaliteitsvolle, compacte woonunit gekocht op een toplocatie. Bekijk hier onze huidige projecten.

Wie investeert in een opbrengsteigendom wil het vastgoed verhuren. Door het te verhuren ontvang je elke maand huurinkomsten.

In ons voorbeeld bedragen de huurinkomsten 585 euro per maand.

Per jaar levert dat dankzij het premium beheer van Syus een totale huurinkomst van 7.020 euro.

Let wel, ook de fiscus komt elk jaar een keer langs en int onroerende voorheffing. In ons voorbeeld bedraagt dat 300 euro.

De jaarlijkse netto-huurinkomsten bedragen daardoor 6.720 euro (7.020 euro – 300 euro).

Rendement

Als je de jaarlijkse huurinkomsten deelt door de totale aankoopprijs bekom je het jaarlijkse rendement.

In ons voorbeeld is dat 6.720 euro / 208.425 euro. Hierdoor bedraagt het jaarlijkse rendement 3,22%.

Goed om te weten: het rendement van 3,22% kan je nog aanzienlijk optrekken door gebruik te maken van een hypothecaire lening. Wil je een gedetailleerde berekening, neem dan vrijblijvend contact met ons op via een gratis adviesgesprek.

Het rendement van een investering wordt niet alleen bepaald door de jaarlijkse inkomsten.

Tip 1: Vermijd onnodige uitgaven.

Ook de jaarlijkse uitgaven spelen een belangrijke rol. Hoge structurele uitgaven kunnen nefast zijn voor het rendement.

Koop je bijvoorbeeld een al ouder opbrengsteigendom dan is de kans groot dat er binnen afzienbare tijd renovaties of vernieuwingen dienen te gebeuren. Die uitgaven kunnen een aanzienlijke rem op je rendement zijn.

Wie investeert in kwaliteitsvol vastgoed heeft op dat vlak alvast een zorg minder.

Tip 2: Vermijd onnodige risico’s

Er zijn nog andere zaken die bij een investering in vastgoed mogelijk een rem zetten op het rendement.

  1. Leegstand: elke maand dat het vastgoed niet wordt verhuurd, daalt het jaarlijkse rendement met 8%.
  2. Wanbetaling: een huurder die niet op tijd betaalt, bezorgt elke maand voor stress. De impact van wanbetaling is nog groter dan die van leegstand omdat je een nieuwe huurder kan plaatsen.
  3. Zoektocht naar een nieuwe huurder. Een nieuwe huurder zoeken kost tijd, geld en energie. Een rentmeester kan dat voor jou doen, maar die rekent daar ook een extra kost voor aan.

Dit zijn slechts 3 voorbeelden. In werkelijkheid zien we al snel negen factoren die kunnen knagen aan het rendement. Wie daar meer over wil lezen, kan daarvoor terecht in onderstaand e-book: de 9 elementen die knagen aan uw rendement bij het investeren in vastgoed.

De 9 elementen die knagen aan uw rendement bij het investeren in vastgoed

 

Voor bovenstaande drie ‘zorgen’ zijn er gelukkig ook oplossingen.

Syus ontwikkelde 3 unieke garanties die je toelaten om zorgeloos te investeren.

Zorgeloos investeren in vastgoed?

Een investering in vastgoed is een langetermijnstrategie. Dat wil ook zeggen dat effecten op lange termijn kunnen doorwerken. Wie slim investeert, die investeert met een minimum aan risico’s en zorgen. Een goede nachtrust of een minimum aan zorgen laat zich moeilijk becijferen, maar het is wel een belangrijk aspect van je investering.

Wie investeert in vastgoed, wil geen slapeloze nachten of zich nodeloos zorgen maken. Net daarom heeft Syus drie unieke garanties ontwikkeld waardoor je ook zorgeloos kunt investeren:

1. Optimale verhuur garantie

Syus garandeert de eerste drie jaar van jouw investering dat de huuropbrengst elke maand stipt wordt gestort. Ook in het geval van wanbetaling of leegstand krijg je de maandelijkse huurinkomsten.

2. Compleet beheer zonder zorgen

Je hoeft zich geen zorgen te maken over lopende kosten, zowel privatief als gemeenschappelijk. De eerste drie jaar van jouw investering zorgt Syus voor het ALL-IN-beheer. Over welke kosten gaat het: beheren van de huurcontracten, kosteloos zoeken van nieuwe huurders, plaatsbeschrijvingen, afrekenen en beheren van provisies, herstellingen, etc.

3. Helder zicht op netto rendement

Bij Syus is netto écht netto, en staat duurzaam rendement centraal.

Lees hier meer over de 3 unieke garanties waardoor je zorgeloos kunt investeren.

 

Plan hier vrijblijvend een gratis adviesgesprek.

Wil je graag een concrete berekening van het rendement laten maken, heb je nood aan extra advies of wil je nagaan hoe je het jaarlijkse rendement nog aanzienlijk positief kan beïnvloeden door gebruik te maken van een lening?

Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Gratis adviesgesprek

Wil je nog meer weten over investeren in vastgoed? Bekijk dan zeker onze antwoorden op de twaalf meest gestelde vragen over investeren in vastgoed.

 

 

, , ,

Neem contact met ons op!

Elke klant heeft z’n eigen verhaal. Daarom luisteren we bij Syus aandachtig naar uw objectieven en verwachtingen. Na analyse leggen we u een onderbouwd investeringsplan voor, op maat van uw persoonlijke situatie.