29 september 2021 Kim Snijders

Regering verhoogt registratierechten bij aankoop tweede eigendom

In de septemberverklaring van de Vlaamse regering werd aangekondigd dat de registratierechten worden aangepast. 

Dat is goed nieuws voor wie een eerste en enige woning aankoopt. Wie investeert in vastgoed ziet de registratierechten dan weer stijgen. 

Na de septemberverklaring kwam er meer duidelijkheid van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).

Registratierechten dalen bij aankoop van enige eigen woning

Bij de aankoop van de enige eigen woning is  vanaf 1 januari 2022 een registratiebelasting verschuldigd van 3 procent (voorheen 6 procent). 

Bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop en herbouw van deze woning betaalt u nog maar 1 procent (voorheen 5 procent) registratiebelasting.

De bijkomende rechtenvermindering voor woningen onder het grensbedrag van 200.000/220.000 euro wordt gehalveerd van 5.600 euro naar 2.800 euro, terwijl de vermindering van 4.800 euro wordt teruggebracht naar 960 euro. Deze vermindering is evenredig met de verlaging van het tarief.

Registratierechten stijgen bij aankoop tweede eigendom

Het algemeen tarief voor de aankoop van andere dan de enige eigen woning, zoals een tweede eigendom, stijgt van 10 procent naar 12 procent.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden, waarvoor het tarief van 10 procent behouden blijft.

Nieuwe registratierechten gaan in op 1 januari 2022

Deze nieuwe tarieven zullen van toepassing zijn op alle koopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2022. De datum van de authentieke akte is daarbij bepalend.

Meeneembaarheid dooft uit en wordt afgeschaft

Meeneembaarheid betekent dat je de registratiebelasting ten belope van maximum 13.000 euro, die je op een vorige woning betaald hebt, kan aftrekken van het verkooprecht dat u op een volgende woning moet betalen. Deze meeneembaarheid wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2024.

Tot en met 31 december 2023 heb je voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze:

Ofwel kies je voor de nieuwe tarieven (3% en 1%), zonder meeneembaarheid;

Ofwel kies je voor de oude tarieven (6 en 5%), met meeneembaarheid.

Ook het nieuwe algemeen tarief van 12 procent kan je nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.

Compensatie afschaffing woonbonus

Op 1 januari 2020 werd de woonbonus in Vlaanderen afgeschaft. Om het wegvallen van dit fiscale voordeel te compenseren liet de Vlaamse regering de registratierechten dalen van 7 naar 6 procent. Die daling was niet voldoende om het wegvallen van de woonbonus te compenseren. 

“Bij de afschaffing van de woonbonus op 1 januari 2020 was dit slechts gedeeltelijk gecompenseerd: de tariefdaling van 1% van de registratierechten benaderde het verlies van de woonbonus niet. Bij deze nieuwe hervorming geldt dat voortaan wel. Goed nieuws dus om drempels op onze woningmarkt te verlagen”, aldus Kristophe Thijs, directeur communicatie bij CIB Vlaanderen.

“Belangrijkste beleidsmatige vraag: wat zal de impact zijn op de huurmarkt? Gelet op hoe daar de vraag het aanbod overstijgt, hebben we elke investeerder hard nodig. Zo is er zeker een groot tekort aan huurwoningen in een betaalbare prijscategorie. Hoe zal de Vlaamse regering vermijden dat investeerders in huurwoningen afhaken? Hoe zal zij hen overtuigen om betaalbare huurwoningen te creëren?”, stelt Thijs zich vragen. Samen met het nieuws dat het federale belastingvoordeel voor investeerders mogelijks/wellicht op de schop gaat, is dit de tweede fiscale klap die investeerders op korte tijd krijgen. Dat dergelijke belastingverhoging het investeringsklimaat bemoeilijkt, hoeft geen betoog. Gelet op het belang van de huurmarkt maken we ons hier als sector stevige zorgen over.”

Met succes investeren in vastgoed? 

Investeren in vastgoed is een langetermijn beslissing die de nodige kennis en expertise vraagt.

Voor wie meer wil lezen rond investeren in vastgoed hebben we de 12 meest gestelde vragen opgelijst en beantwoord. 

Syus Investments begeleidt particulieren en beleggers doorheen het hele proces van advies bij verwerving tot en met het beheren van het investeringsvastgoed.

Beschik je over een vermogen van 60.000 euro, plan dan hier een vrijblijvend een gratis adviesgesprek in.

Gratis adviesgesprek

, ,

Neem contact met ons op!

Elke klant heeft z’n eigen verhaal. Daarom luisteren we bij Syus aandachtig naar uw objectieven en verwachtingen. Na analyse leggen we u een onderbouwd investeringsplan voor, op maat van uw persoonlijke situatie.