Het appartement wordt hét woningtype van Vlaanderen vanaf 2022

26 februari 2019
Posted in nieuws
26 februari 2019 Kim Snijders

Het appartement wordt hét woningtype van Vlaanderen vanaf 2022

Volgens de prognose van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) worden appartementen in Vlaanderen het meeste gebruikte woningtype vanaf 2022. De huidige bevolkingstrends hebben de flat-opmars ingezet. Wie slim wil investeren in vastgoed in Vlaanderen neemt appartementen mee op in z’n overweging.

Rij- en hoekwoningen nemen in belang af.

“Vanaf 2002 worden in Vlaanderen elk jaar opnieuw meer flats dan huizen vergund en vanaf 2016 evolueerde de verhouding naar meer dan 60% voor flats tegenover minder dan 40% voor huizen,” aldus de Vlaamse Confederatie Bouw in haar persbericht. Ook in 2018 zet die trend zich door. “Op basis van deze evolutie voorspelt de VCB dat vanaf 2022 de flat het meest voorkomende woningtype in Vlaanderen zal worden.”

Deze evolutie beantwoordt trouwens aan een demografische vraag. Naast een gestage aangroei van de bevolking neemt daarenboven ook het het aantal eenpersoonsgezinnen toe. Deze twee factoren zullen de vraag naar appartementen positief blijven beïnvloeden.

 

Bevolking blijft groeien

Statbel heeft berekend dat de bevolking in België blijft toenemen. Ondanks het feit dat het aantal geboortes voor het eerst onder 120.000 dook, blijft de bevolking toenemen. In 2018 groeide de Belgisch bevolking met  0,5%. 

Aantal Belgen neemt toe

België telde op 1 januari 2018 11.376.070 inwoners. Bron: StatBEL.

 

In Vlaanderen zien we in 2018 zelfs een toename van de bevolking met 0,6% (+ 36.956 inwoners). Die toename is in belangrijke mate te wijten aan internationale migratie (positief saldo van 23.000 inwoners), nationale ‘migratie’ van het ene gewest naar het andere (positief saldo van 11.000 inwoners) en natuurlijke aangroei (van 2.000 inwoners).

Vlaams-Brabant is de snelst groeiende provincie met het groei van 0,8%.

 

Een derde van de Vlaamse huishoudens bestaat uit alleenstaanden

Op 1 januari 2018 telde het Vlaams Gewest 2.792.444 particuliere huishoudens waarvan 32% eenpersoonshuishoudens.

 

Vlaamse huishoudens

Een derde van de Vlaamse huishoudens bestaat uit alleenstaanden

Bron STATBEL: Een derde van de Belgische huishoudens bestaat uit alleenstaanden

 

Het aantal alleenstaande huishoudens blijft toenemen, volgens de vooruitzichten die het Planbureau in mei 2015 publiceerde. “Het aantal alleenstaande huishoudens stijgt met 50% in 2060 ten opzichte van 2014. Die stijging wordt verklaard door de vergrijzing maar ook door het toenemend aantal personen op actieve leeftijd die in een eenpersoonshuishouden leven (door eigen keuze, na een scheiding…). Ook het aantal eenoudergezinnen neemt toe (+28% in 2060 t.o.v. 2014). Die twee trends leiden tot een daling van de gemiddelde gezinsgrootte in België.”

Bron: Plan.be 

Evolutie prijzen van vastgoed in Vlaanderen

StatBel levert interessante cijfers als het gaat over de evolutie van de verkoopprijzen van vastgoed in België. 

De mediaanprijs van een appartement in Vlaams gewest  is daarenboven de afgelopen 23 jaar toegenomen met 104% (van € 62.483 in 1995 tot € 127.983 in 2018)

 

Investeren in compacte woonunits? Ja, maar…

Zomaar investeren in een compacte woonunit is nog steeds geen garantie op een succesvolle investering.

Voor wie zijn eerste stappen wil zetten in het investeren in vastgoed, hebben we een handig e-book samengesteld, de 7 basisbeginselen voor wie wil investeren in vastgoed.

 

De basis voor wie succesvol wil investeren in vastgoed

E-book: De 7 basisbeginselen voor wie wil investeren in vastgoed in Vlaanderen

Vraag via [email protected] vrijblijvend jouw gratis exemplaar.

 

Wie succesvol wil investeren in vastgoed houdt maar rekening met 3 parameters, wordt er wel eens beweerd, en dat zijn locatie, locatie, locatie.

Waar je investeert, is zo mogelijk nog belangrijker dan in wat je investeert.

Anno 2019 investeer je het beste in een groeistad waar er voldoende duurzame troeven te vinden zijn, maar er zijn nog andere zaken die je in het achterhoofd dient te houden als je met succes in vastgoed wil investeren.

Zorgeloos investeren in vastgoed, bestaat dat wel?

Bij investeren in vastgoed zijn er een aantal zaken waar je rekening mee dient te houden… tenzij je een partner vindt die de risico’s tot een absoluut minimum beperkt.

Syus ontwikkelde voor zijn investeerders (klein en groot)3 garanties waardoor die écht zorgeloos van hun investering in vastgoed kunnen genieten.

En jij kan daar deel van uitmaken.

We nemen gedurende de eerste drie jaar van je investering alle zorgen uit je handen en garanderen je een vast netto-rendement.

Meer weten? Lees alles over onze 3 unieke garanties.

 

Heeft u een minimum beschikbaar kapitaal van 60.000 euro en een investeringshorizon van 5 jaar? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We bekijken uw persoonlijke wensen en gaan dieper in op de vragen die u heeft.

 

, , ,

Neem contact met ons op!

Elke klant heeft z’n eigen verhaal. Daarom luisteren we bij Syus aandachtig naar uw objectieven en verwachtingen. Na analyse leggen we u een onderbouwd investeringsplan voor, op maat van uw persoonlijke situatie.