400.000 nieuwe woonunits nodig in Vlaanderen tegen 2050

27 maart 2021
Posted in nieuws
27 maart 2021 Kim Snijders

400.000 nieuwe woonunits nodig in Vlaanderen tegen 2050

In de aanloop naar de digitale versie van de bouwbeurs Batibouw gaf minister Diependaele aan dat zo’n 400.000 bijkomende wooneenheden nodig zullen zijn in Vlaanderen tegen 2050. Daar hoort bovendien een fors investeringsplan bij, aldus de minister.

Deze aankondiging werd meteen in het Vlaamse Parlement (in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van 16 maart) aangegrepen om meer duidelijkheid te krijgen over de ambitieuze plannen.

De drijfveer achter deze 400.000 wooneenheden zijn de gezinsverdunning en de bijkomende huishoudens.

De Vlaamse overheid zet mee z’n schouders onder deze 400.000 units: om dit mee te realiseren investeert de Vlaamse overheid de komende jaren fors in woningbouw en renovatie van het bestaande patrimonium.

Er wordt 9 miljard euro vrijgemaakt. De koppeling van de woon- en renovatienoden aan het relancebeleid moeten zowel op de sociale als op de private woningmarkt zorgen voor voldoende energie-efficiënte en kwalitatieve woonentiteiten.

Gwenny De Vroe (Open Vld) vroeg meer verduidelijking aan minister Zuhal Demir (N-VA) over concrete initiatieven over het opdelen van woningen binnen het bestaande woonpatrimonium.

“Inzetten op kwaliteit”

Minister Zuhal Demir gaf extra duiding: “Creativiteit zal nodig zijn om een antwoord te bieden op de vraag naar extra woongelegenheden. We moeten daarbij ook rekening houden met de demografische evoluties, met meer senioren, eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, alleenstaanden. (…) Het opdelen van bestaande eengezinswoningen of het stelselmatig vervangen van woningen door appartementen is voor mij geen doelstelling op zich. Het vormt wel een onderdeel van de strategie om het ruimtelijk rendement te verhogen en zo de druk op de open ruimte te verminderen. (…) Het is belangrijk om dit niet ‘blind’ toe te passen en steeds rekening te houden met de woonkwaliteit en de omgevingskwaliteit.”

 

Bekijk hieronder het volledige fragment

De tekst gaat verder onder het videofragment

De transformatie is ingezet

Er is bovendien al sprake van een transformatie die is ingezet.

Minister Demir: “In de recente studie ‘Ruimtelijke analyse van transformaties van panden in Vlaanderen’ werden cijfers gegeven over de evolutie op het vlak van verdichting. Het rapport toont aan dat nieuwbouw afneemt ten opzichte van renovaties. Renovaties kunnen ingrijpend zijn. Woningen worden opgedeeld, opgetopt, gesloopt en vervangen door appartementen met meerdere woonunits, of voormalige bedrijfspanden worden omgevormd tot lofts. Stuk voor stuk dragen deze transformaties bij aan het verdichten van de woonwijken en het realiseren van een hoger ruimtelijk rendement. Het onderzoek geeft inzicht in de transformaties die plaatsvonden in 1995 en 2015 in Vlaanderen. Het Ruimterapport 2018 haalt aan dat voor elke gesloopte wooneenheid ongeveer 2,2 wooneenheden in de plaats komen. Dat is een verdubbeling.”

Inez De Coninck (N-VA) vult aan:  “Het opdelen van woningen mag niet zomaar een vrijgeleide zijn om een zeker rendement te creëren, en dan vooral een financieel rendement. Het gaat om verdichten. In deze commissie hebben wel al meermaals gezegd dat we slim moeten verdichten op goed gelegen plaatsen. Het mag niet de bedoeling zijn dat we met de grote villa’s gelegen langs linten op slechte plaatsen de densiteit verhogen, want dan realiseren we de bouwshift niet.”

Ook de Vlaamse Confederatie Bouw reageerde enthousiast: “We zijn verheugd over de relancemaatregelen die de bouw optimaal activeren en die ook de toeleveringssectoren de wind in de zeilen geven. Duurzame bouwprojecten genereren jobs, zijn goed voor het klimaat en het leefmilieu en creëren groei in de hele Vlaamse economie.”

Inzetten op duurzaam investeren in vastgoed

Deze ambitie bevestigt nogmaals dat de demografische trend in Vlaanderen zich meer en meer richt op kleinere huishoudens en een toenemend aantal. Verdichting is dus zeker aan de orde, maar het beleid wil toezien op een kwaliteitsvolle woonomgeving.

Deze wensen liggen volledig in lijn met de aanpak die Syus hanteert in zijn investeringsstrategie.

Investeren in vastgoed via een van de projecten van Syus, is investeren in nieuwe ofwel volledig vernieuwd vastgoed.

Bovendien bevinden de vastgoedprojecten zich steeds op een uitstekende locatie. Een goede locatie is een plaats waar er op een duurzame manier aan stadsontwikkeling wordt gedaan en dat is een ideale voedingsbodem om met succes te kunnen investeren in vastgoed of een opbrengsteigendom.

Gratis adviesgesprek over investeren in vastgoed

Beschik je over een vermogen van 60.000 euro en een investeringshorizon van ten minste 5 jaar?

Bekijk hier de beschikbare projecten

Heb je aanvullende vragen of wil je graag een simulatie op maat, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op voor een gratis adviesgesprek.

 

Gratis adviesgesprek

 

 

 

 

, , ,

Neem contact met ons op!

Elke klant heeft z’n eigen verhaal. Daarom luisteren we bij Syus aandachtig naar uw objectieven en verwachtingen. Na analyse leggen we u een onderbouwd investeringsplan voor, op maat van uw persoonlijke situatie.